28.02.2016 | Lucia Čížová | Komentáre:0

Online politický marketing v slovenskom prevedení

Politicky marketing v digitálnej podobe sa priblížil do našich slovenských lokálnych vôd veľmi potichu avšak o to intenzívnejšie. Napriek tomu, že slovenská spoločnosť nie je verným fanúšikom politickej obce sa stal súčasťou našich sociálnych sietí, youtube kanálov, či spamovacích newslettrov v našom inboxe hlavne v predvolebnom období.

 

Aby sme si nemýlili pojmy s dojmami, na začiatok si ujasníme tie pojmy.
Politický marketing je formou politickej komunikácie a z hľadiska demokratickosti politického systému rozdeľujeme túto komunikáciu na dve formy:

  1. politická propaganda – je charakteristická pre nedemokratické režimy, kde panuje monopol na informačné a masovokomunikačné prostriedky (nie táto poučka nehovorí o Slovensku).

  2. politický marketing – funguje v prostredí demokratického politického režimu, kde nie sú potláčané základné ľudské práva a slobody a v mediálnej a politickej sfére funguje pluralita politických síl a médií (áno táto definícia je správna pre našu lokalitu).

V lokálnom meradle naša spoločnosť môže vnímať najmä dve prítomné politické paradigmy a to je líderizmus so zameraním sa na jedinú politickú osobnosť, ktorá sa priblíži do vašich domácností a programizmus, ktorý sleduje obsahovú stránku a plány volebnej strany v nejasnej budúcnosti. Práve častý nesúlad medzi programizmom a realitou buduje vzťah politiky a občanov v takej podobe ako ho poznáme v našej malebnej krajine.

 


Umenie vládnuť v dobe informácií

 

 

 

Politické líderstvo vidíme každodenne aj na našich sociálnych sieťach, kedy sa slovenskí politici snažia priblížiť masám ľudí, napriek tomu, že väčšina obyvateľstva si potrpí skôr na fungujúci štát ako na profesionálmi spravovaný profil na sociálnej sieti. Prejavujete aj vy svoje politické sympatie na sociálnej sieti? Alebo sú to skôr antipatie na „hejterských“ stránkach politikov?
Online marketéri pred realitou neutečú a je na každého rozhodnutí, či sa politická strana stane klientom jednej agentúry alebo druhej.
Prognózy neustáleho rastu online reklamy však predpovedajú, že digitálne aktivity slovenskej politickej scény môžu rásť s každým predvolebným obdobím. Svetový trend napredovania online-u je jasný, otázne je, v akej miere ho bude Slovensko nasledovať.

Tentokrát sa necháme prekvapiť a počkáme si na zverejnené výdavky na volebné kampane po voľbách. Predikovať objemy minuté na online politický marketing však môžu agentúry už na základe zvýšeného počtu dopytov z politických kruhov.

 certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
Google Ads Qualified Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK