Youtube reklama

Potrebujete zvýšiť povedomie o spoločnosti, produktoch a službách? Využite všetky výhody YouTube a zasiahnite zákazníkov presne cielenou video reklamou. Správnym namixovaním kreatívy, nastavením a optimalizáciou zabezpečíme splnenie stanovených cieľov. Sme certifikovaní a prinášame reálne výsledky.

oslovenie užívateľov v ich obľúbenom prostredí

presné cielenie reklamy

efektívne a príťažlivé formáty reklám

skvelá náhrada televíznej reklamy

nízka cena za získane zhliadnutie

Youtube logo

Sme kvalifikovaný tím

certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK