Webová analytika

Pokročilou analýzou webu odhalíme potenciálny priestor pre vylepšenie výkonnosti webu. Zistíme cenné informácie o návštevníkoch a ich správaní. Identifikujeme silné a slabé stránky webu, o ktorých ste nemuseli vedieť. Náš certifikovaný personál vykoná komplexnú webovú analýzu na mieru, aj podľa špecifikovaných požiadaviek.

VÝHODY:

identifikácia silných a slabých stránok web stránky

identifikovanie kľúčovej skupiny návštevníkov, ich záujmy a vekové kategórie

certifikovaný tím analytikov

zvýšenie celkovej výkonnosti webu

Webová analytika

Sme kvalifikovaný tím

certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK