03.05.2018 | Lukáš Kotrady | Komentáre:0

Nástroje online marketingu

Asi nebude žiadnym prekvapením, ak poviem, že online marketing je hlavne o nástrojoch, ktoré používa marketingový špecialista pri svojej práci. Počet nástrojov neustále pribúda a tie stále prebiehajú vývojom. Prioritná úloha nástrojov v online marketingu je vykonať prácu čo najkvalitnejšie, s ohľadom na potreby inzerenta (klienta) a za čo najkratší čas. Tento článok sa bude venovať najpoužívanejším nástrojom online marketingu, ktoré musí poznať každý marketér ak chce svoju prácu vykonávať odborne a maximálne precízne.

 

Google Adwords

Tento nástroj slúži ako prostredie pre nastavenie reklám v obsahovej ale aj vyhľadávacej sieti Google a video reklamy Youtube.V tomto rozhraní sú nastavované formáty  reklám ako sú: PPC reklama, YouTube reklama, obsahová (bannerová) reklama, remarketing, reklama v mobilných aplikáciach, pre zahraničie Shopping kampane (kampane v nákupoch). Žiaľ na Slovensku sú inzerenti ochudobnení o možnosť Shopping kampaní, ktoré sú dostupné len v okolitých krajinách ako sú Česko, Poľsko alebo Rakúsko.

Správne nastaviť a samozrejme aj vyhodnotiť kampane nie je úplnou hračkou. Na dôkladné a presné nastavenie kampane sú potrebné určité teoretické, ale aj praktické skúsenosti. Marketér by mal poznať možnosti nástroja Google Adwords a samotný systém inzerovania. Nevyhnutným teoretickým vybavením je znalosť inzercie, znalosť kľúčových slov (ich zhôd), systém vylučovania a zaradzovania kľúčových slov, znalosť aukčného systému, ochranných známok značiek.  

Adwords ponúka veľké množstvo možností od cielenia, cez úpravy cenových ponúk, nastavenie remarketingovej kampane, cielenie na konkrétne regióny a mestá, vylepšovanie cenových ponúk pre užšiu skupinu zákazníkov a ďalšie nastavenia.

Je to systém ako celok, v ktorom jednotlivé nastavenia a funkcie do seba navzájom zapadajú.

 

Google Adwords Editor

Offline nástroj na tvorbu kampaní pre obsahovú a vyhľadávaciu sieť Google. Tento nástroj je pomôcka výhradne na úsporu času. V tejto aplikácií je možné vytvoriť všetky reklamné kampane, tak ako to je v Google Adwords. Výhodou je možnosť práce s hromadnými úpravami.

Google Adwored Editor je prepojený s Google Adwords. Po dokončení práce na kampaní sa kampane jednoducho odošlú do Adwords. Výhodou je, že práca je možná aj bez pripojenia na internet. Po dokončení sa kampane jednoducho odošlú do Adwords reklamného účtu v aktívnom stave.

Možno by bolo vhodné doplniť predchádzajúcu vetu s tvrdením, že po každom spustení kampaní či už odoslaním z Google Adwords Editora, alebo aktivovaním priamo v Google Adwords prebieha každá reklamná kampaň schvaľovacím procesom.

Teda Google skúma, či kampaň neporušuje jednu zo zásad ako sú: propagovanie zbraní, liečiv ktoré potrebujú lekárky predpis, produkty nevhodné pre maloletých. Kampane po aktivácií marketérom a kontrole budú reálne fungovať asi po dvoch hodinách v niektorých prípadoch aj skôr.

 

Google Analytics

Veľká výhoda online marketingu je tá, že sa dá  veľmi presne  merať. Tento nástroj je určený práve na analýzu a rôzne štatistiky z web stránok. Meraním dokážeme zistiť správanie užívateľa počas návštevy webu, nákupné správanie, geografickú polohu užívateľa podľa miest, vek, pohlavie, skupinu záujmov, zariadenia z ktorých užívateľ došiel na web, presnú značku smartfónu a ďalšie údaje. Pri dokonalom spojení metrík do súvislostí napovedia príčiny splnenia/nesplnenia želaného cieľa.

Analýza webu

Google Analalytics sleduje veľké množstvo údajov, vymenovať všetky by bolo mimoriadne vyčerpávajúce, no najviac smerodajné metriky pre marketingového špecialistu sú: kanály, z ktorých užívatelia na web chodia, teda či ide o organické vyhľadávanie, platené vyhľadávanie, sociálne siete, cenové porovnávače. Google Analytics ponúka aj možnosti vlastných metrík, ktoré je možné pridať pri meraní špecifických meraných cieľoch.

 

Facebook Business manager

Prostredie na tvorbu reklám na sociálnej sieti Facebook. Toto prostredie ponúka nastavenie cielenia podľa veku, pohlavia, záujmov, geografie, vzťahov, fanúšikov, stránok, ktoré užívatelia obľubujú a podobne. Tak ako Google Adwords aj Facebok Business manager možnosť vytvoriť remarketingovú reklamnú kampaň, ktorá sa komponuje práve v rozhraní Business Manageru.

Socíálne siete

Výhodou cielenia na Facebooku, je tá, že Facebook pracuje s reálnymi používateľmi. Google pracuje s cookies, teda s pomyselnými súbormi, ktoré zbierajú informácie o činnosti na internete. Preto sa Facebook reklama lepšie cieli a zasiahne relevantnejších užívateľov.

 

Mergado

Tento nástroj slúži na tvorbu importov potrebných údajov pre cenové porovnávače. Mergado ponúka ako jeden z mála nástrojov chytré prepojenie s najpoužívanejšími porovnávačmi cien.

U nás to je Herueka.sk v Česku Zboži.cz, Heureka.cz. V zahraničí, ale aj na Slovensku sa používa na porovnávanie cien oblečenia cenový porovnávač Glami. 

Mergado dokáže upraviť a sťahovať feed produktov pre cenové porovnávače, tak aby fungoval správne a obsahoval potrebné hodnoty produktov.

Feed je tabuľkový súbor vo formáte csv alebo xls alebo xml. Z tohto súboru vychádzajú cenové pornávače, tak aby bolo možné určiť, ktoré produkty budú zahrnuté do cenového porovnávania. Samozrejmosťou je aktuálnosť dát o produktoch, ktorá je už zabezpečená. Teda nie je potreba neustáleho nahrávania feed (súboru) do cenových porovnávačov.

Tento nástroj bol vyvíjaný pre jednoduchú prácu s cenovými porovnávačmi tak, aby bolo nahrávanie feedu produktov rýchlejšie a aby bol inzerent odbremenení od čakania na služby programátora.

 

Screaming frog

Pomôcka pre každého SEO špecialistu. Tento nástroj dokáže naozajstné divy. Dokáže exportovať, všetky URL adresy z webu. Nástroj je využívaný hlavne pri SEO audite webu.

Dokáže rozpoznať duplicitné popisy stránok, ich nadpisy, chybné, alebo nefunkčné URL adresy, názvy – popisy obrázkov. Tu je vymenovaných len pár základných funkcií tohto môžeme povedať zo zázračného nástroja.

Ďalšie funkcie sú skôr pre pokročilejších, a preto menované nebudú. Tento článok slúži ako všeobecný náhľad nástrojov online marketingu.

 

Inres

Táto reklamná sieť sa stáva stále viac a viac populárna hlavne na Slovensku. Je veľmi dobrou možnosťou pri používaní remarketingových kampaní. Tento nástroj pokrýva najviac navštevované webové portály na Slovensku. Teda remarketingový banner vidí obrovské množstvo užívateľov.

Výhodou tejto reklamnej siete je zaujímavé cielenie. Dokonca je možné cieliť aj na základe URL adries.

Inzerent platí za reálne videný remarketingový banner alebo za preklik naň.

Reklamné siete

Ďalšie zaujímavé informácie o remarketingu na reklamnej sieti Inres popísal kolega v článku Nové príležitosti – remarketing Inres.

 

Strossle

Propagovanie PR a natívnych článkov?

Túto možnosť ponúka reklamná sieť Strossle. Tento nástroj propaguje iba články a veľkou výhodou je zľava z ceny za klik pri určitom CTR. Platí zásada čím vyššie CTR, tým bude cena za klik nižšia. Teda Strossle sa snaží tlačiť do popredia výhradne len kvalitný obsah.

Reklamná sieť je využiteľná aj v zahraničí na rozdiel od predchádzajúcej siete Inres.

Využiteľnosť z okolitých krajín je v Česku, či Maďarsku.

Strossle propaguje články na tých najzaujímavejších portáloch, ktoré majú vysoké čísla návštevnosti. Zo slovenských webov môžem spomenúť: Zoznam.sk, Markíza.sk, Joj.sk alebo Hospodárske noviny.sk.

Na trhu pribúdajú stále nové reklamné siete a tie sa snažia o čo najrelevantnejšie cielenie. Pri podnikaní je potrebné byť otvorený novým možnostiam a novo vznikajúce reklamné siete sú jedny z nich. Inzerenti sa môžu ukázať väčšiemu počtu užívateľom internetu.

 

Zbožné prianie marketérov?

Sledovanie online správania je dnes možné. Možno až na pár výnimiek je sledovanie nákupného procesu online dokonalé.

Asi každý z nás uskutočnil nákup v kamennej predajni, teda mimo online po tom čo si informácie vyhľadal na weboch.  Nástroj na správne a relevantné meranie,  vyhodnocovanie offline nákupov po zazretí online reklamy zatiaľ neexistuje.

Čo by tento nástroj priniesol?

Ušetrenie nákladov respektíve presunutie časti nákladov aj pre offline svet, ktorý by úzko spolupracoval s online svetom.

Platí heslo: Ak chceme používať náklady na marketing rentabilne, musíme úspešnosť kampaní správne merať a vyhodnocovať.

Myšlienka na  záver:  Čo pomôže marketingovému špecialistovi pri práci, to pomôže aj klientovi k lepším predajom.

Ešte nie ste rozhodnutý, ktorý nástroj pomôže rásť vášmu biznisu?

Chcete vedieť, ktorý z nástrojov by bol pre váš biznis najvhodnejší?

 

Využite konzultáciu zdarma.certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
Google Ads Qualified Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK