23.10.2023 | Michala Banásová | Komentáre:0

Digital na Slovensku 2023

Každá marketingová stratégia je primárne postavená na kvalitných dátach.

Čím aktuálnejší prehľad, tým bližšie a relevantnejšie sa k ľuďom priblížime.

Je veľkou výhodou poznať najnovšie dáta, pochopiť a vedieť, čo ľudia skutočne robia online, a ako využívajú digitálne zariadenia a služby.

Nahliadnime do údajov, prehľadov a trendov špeciálne pre Slovensko za rok 2023 od svetového analytika digitálneho marketingu Simona KempaDataReportal.

Hlavné digitálne fakty o nás

-        na začiatku roka 2023 bolo 5,33 milióna používateľov internetu na Slovensku

-        v januári 2023 malo Slovensko 4,16 milióna používateľov sociálnych médií (71,1% celkovej populácie)

-        začiatkom roka 2023 bolo aktívnych 6,51 milióna mobilných pripojení, čo predstavuje 111,3 % z celkovej populácie Slovenska

Populácia Slovenska 

-        v januári 2023 nás bolo 5,85 milióna obyvateľov

-        medzi rokmi 2022 a 2023 sa počet obyvateľov zvýšil o 408-tisíc (+7,5 percenta)

-        na Slovensku je 51,1% žien a 48,9% mužov

-        na začiatku roka 2023 žilo 54,1% obyvateľov Slovenska v mestských centrách a 45,9 % na vidieku   

Populácia Slovenska podľa veku 

-        5,2 % je vo veku 0 – 4 rokov

-        8,4 % je vo veku 5 – 12 rokov

-        5,2 % je vo veku 13 – 17 rokov

-        7,8% je vo veku 18 – 24 rokov

-        14% je vo veku 25 – 34 rokov

-        16% je vo veku 35 – 44 rokov

-        14,3% je vo veku 45 – 54 rokov

-        12% je vo veku 55 – 64 rokov

-        17% je vo veku 65 rokov a viac

 
Používatelia internetu na Slovensku
V januári 2023 bolo na Slovensku 5,33 milióna používateľov s mierou dostupnosti internetu (tzv. Internet Penetration Rate) na úrovni 91,2 % celkovej populácie. 
Analýza Kepios ukazuje, že medzi rokmi 2022 a 2023 vzrástol počet používateľov internetu na Slovensku o 428-tisíc (+8,7 percenta).
 
Rýchlosť internetového pripojenia na Slovensku

Údaje zverejnené spoločnosťou Ookla ukazujú, že používatelia internetu mohli začiatkom roka 2023 mať nasledovné rýchlosti.

Stredná rýchlosť mobilného internetového pripojenia cez mobilné siete → 54,41 Mbp

Stredná rýchlosť pevného internetového pripojenia → 59,08 Mbps

Pričom stredná rýchlosť mobilného internetového pripojenia za 12 mesiacov do začiatku roka 2023 vzrástla o 21,63 Mbps (+66%).

Rýchlosť pevného internetového pripojenia za rovnaké obdobie vzrástla o 11,65 Mbps (+24,6 %).

 
Mobilné pripojenia na Slovensku 
Údaje z GSMA Intelligence ukazujú, že začiatkom roka 2023 bolo 6,51 milióna mobilných pripojení. 
Pozor, mnoho ľudí na celom svete využíva viac ako 1 mobilné pripojenie – napríklad môžu mať jedno pripojenie na osobné použitie a druhé na prácu – nie je preto nezvyčajné, že údaje o mobilnom pripojení výrazne prevyšujú celkové čísla populácie.

Mobilné pripojenie v januári 2023 predstavovalo 111,3 % celkovej populácie.

Počet mobilných pripojení medzi rokmi 2022 a 2023 klesol o 116-tisíc (-1,7 %).

 

Sociálne média na Slovensku

V januári 2023 bolo 4,16 milióna používateľov sociálnych médií.

Počet používateľov predstavoval 71,1% z celkovej populácie. 

Dôležité je poznamenať, že používatelia nemusia predstavovať jedinečné osoby a uvedené demografické údaje používateľmi nemusia zodpovedať realite.

Až 78% všetkých používateľov internetu používalo v januári 2023 aspoň 1 platformu sociálnych médií (51% žien a 49% mužov).

POZNÁMKA

Interpretované údaje sa týkajú dosahu reklamy prostredníctvom sociálnych médií (údaje bez TikTok siete, ktorá zatiaľ neumožnuje inzerovať na Slovensku).

Nepredstavujú mesačné údaje o aktívnych používateľoch ani veľkosti reklamného publika, a môžu sa výrazne líšiť od celkovej aktívnej používateľskej základne.

 

Používatelia Facebook

Údaje zverejnené v reklamných zdrojoch Meta uvádzajú, že začiatkom roka 2023 mal Facebook na Slovensku 2,50 milióna používateľov.

Dosah reklamy predstavoval 42,8% celkovej populácie, z toho 52% reklamného publika tvorili ženy a 48% muži.

Potenciálny dosah reklamy medzi rokmi 2022 a 2023 klesol o 100-tisíc (-3,8 %).

Z dostupných dát tiež vyplýva, že počet používateľov, ktorých mohli marketéri osloviť reklamami na Facebooku, klesol medzi októbrom 2022 a januárom 2023 o 50 tisíc (-2%).
 
Používatelia Facebook Messenger 

Údaje zverejnené v reklamných zdrojoch Meta ukazujú, že reklamy na Facebooku Messenger oslovili 2,20 milióna používateľov.

Dosah reklamy Facebook Messenger predstavoval 37,6% celkovej populácie, z toho 54,2% reklamného publika tvorili ženy a 45,8% muži.

Potenciálny dosah reklamy medzi rokmi 2022 a 2023 klesol o 100 tisíc (-4,3 %).

Štvrťročné údaje spoločnosti Meta poukazujú, že veľkosť reklamného publika Facebook Messenger medzi októbrom 2022 a januárom 2023 klesol o 50 tisíc (-2,2 %).

 
Používatelia Instagram

Čísla zverejnené v reklamných nástrojoch Meta uvádzajú, že začiatkom roka 2023 mal Instagram na Slovensku 1,45 milióna používateľov.

Nedávno revidované údaje spoločnosti naznačujú, že dosah reklamy na Instagrame predstavoval 24,8 % celkovej populácie, z toho 53,3% reklamného publika tvorili ženy a 46,7% muži.

Potenciálny dosah reklamy medzi rokmi 2022 a 2023 klesol o 100-tisíc (-6,5%).

Štvrťročné údaje spoločnosti Meta tiež poukazujú, že veľkosť reklamného publika Instagramu medzi októbrom 2022 a januárom 2023 klesla o 50 tisíc (-3,3 %).

 

Používatelia YouTube 

Aktualizácie reklamných zdrojov Google uvádzajú, že začiatkom roka 2023 mal YouTube na Slovensku 4,16 milióna používateľov.

Dosah reklamy predstavoval 71,1% celkovej populácie, z toho 51% reklamného publika tvorili ženy a 49% muži.

Potenciálny dosah reklamy medzi rokmi 2022 a 2023 sa zvýšil o 100 tisíc (+2,5 %).

Z dostupných dát tiež vyplýva, že počet používateľov, ktorých mohli marketéri osloviť reklamami na YouTube, sa zvýšil medzi októbrom 2022 a januárom 2023 o 80 tisíc (+2%).

 
Používatelia LinkedIn

Čísla zverejnené v reklamných zdrojoch LinkedIn ukazujú, že LinkedIn mal na Slovensku 730 tisíc „členov“.

Upozorňujeme však, že reklamné nástroje LinkedIn zverejňujú údaje o dosahu publika založené na celkovom počte registrovaných členov, nie na mesačných aktívnych používateľoch, ktorí tvoria základ pre údaje o dosahu reklamy zverejnené väčšinou ostatných platforiem sociálnych médií.

 Údaje o reklamnom dosahu spoločnosti ukazujú, že publikum LinkedIn na Slovensku predstavovalo 12,5% celkovej populácie, z toho 45,6% reklamného publika tvorili ženy a 54,4% muži.

Potenciálny reklamný dosah medzi rokmi 2022 a 2023 vzrástol o 100-tisíc (+15,9%).

Údaje spoločnosti na štvrťročnej báze tiež uvádzajú, že veľkosť reklamného publika vzrástla medzi októbrom 2022 a januárom 2023 o 20-tisíc (+2,8%).

 
Používatelia Twitter
Čísla zverejnené v reklamných zdrojoch Twitteru ukazujú, že Twitter mal na Slovensku 385,3 tisíc používateľov.

Dosah reklamy Twitteru na Slovensku v tom čase predstavoval 6,6% celkovej populácie, z toho 27,2% reklamného publika tvorili ženy a 72,8% muži.

Zvláštny rozdiel, však?

Nuž, Twitter odvodzuje pohlavie používateľov analýzou signálov, ako je meno, ktoré uvedú do svojho profilu, a ich samotná aktivita v platforme.

Facebook sa spolieha na údajmi uvedenými samotnými používateľmi, ktoré tiež nemusia byť pravdivé. 

Závery analýzy signálov samotnej platformy Twitter však tiež nemusia byť spoľahlivé pri určovaní pohlavia používateľov, napríklad a najmä v krajinách, kde angličtina nie je dominantným jazykom. Buďme preto opatrní pri analýze alebo interpretácii údajov nahlásených službou Twitter v prípade využitie zacielenia podľa pohlavia.

Potenciálny dosah reklamy medzi rokmi 2022 a 2023 vzrástol o 192-tisíc (+99%).

Počet používateľov, ktorých mohli marketéri osloviť reklamami na Twitteri sa od októbra 2022 do januára 2023 zvýšil o 36-tisíc (+10,3%).

Samotní autori tejto analýzy, však upozorňujú, že údaje zverejnené službou Twitter vykazujú značné výkyvy, aj v porovnávaní kratších časových období, čo môže ovplyvniť interpretáciu údajov.

 
Používatelia Pinterest 

Údaje zverejnené v reklamných zdrojoch Pinterest uvádzajú, že začiatkom roka 2023 mal Pinterest na Slovensku 846,5 tisíc používateľov.

Dosah reklamy predstavoval 14,5% celkovej populácie, z toho 73,4% reklamného publika tvorili ženy a 21,9 % muži.

Potenciálny dosah reklamy medzi rokmi 2022 a 2023 sa zvýšil o 164 tisíc (+23,9%). 

Počet používateľov, ktorých mohli marketéri osloviť reklamami na Pintereste, medzi októbrom 2022 a januárom 2023 sa zvýšil o 500 (+0,06 %).

 

Používatelia Snapchat  

Údaje zverejnené v reklamných zdrojoch Snapcgat ukazujú, že začiatkom roka 2023 mal Snapchat 585 tisíc používateľov.

Dosah reklamy predstavoval 11% celkovej populácie, z toho 57,6% reklamného publika tvorili ženy a 41,8% muži.

Potenciálny dosah reklamy medzi rokmi 2022 a 2023 sa zvýšil o 90 tisíc (+18,2 %).

Počet používateľov, ktorých mohli marketéri osloviť reklamami na Snapchate, medzi októbrom 2022 a januárom 2023 sa zvýšil o 30-tisíc (+5,4 %).

 

 certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK