30.08.2017 | Vladimír Karkuš | Komentáre:0

Nové príležitosti – remarketing INRES

Oslovenie minulých návštevníkov prostredníctvom remarketingu sa stalo dôležitým komponentom mnohých úspešných online kampaní. Veľmi populárny je v tomto smere predovšetkým reklamný systém Google AdWords. Poskytuje inzerentom širokú škálu možností, ktoré s obľubou využívame už niekoľko rokov.

Tentokrát by sme chceli upriamiť svoju pozornosť na menej známy reklamný systém, ktorý však oproti iným systémom  ponúka hneď niekoľko nezanedbateľných výhod a môže tak predstavovať ďalšiu skvelú možnosť komunikácie s cieľovým publikom. Reč je o slovenskom reklamnom systéme INRES.

INRES predstavuje inteligentný reklamný systém zobrazujúci reklamu na najväčších prémiových weboch v rámci Slovenskej republiky. Navyše, nedávno sprístupnil možnosť cielenia reklám na minulých návštevníkov a otvoril tak dvere novým možnostiam. V čom je iný a v čom spočívajú jeho hlavné prednosti?

 

Okamžité spustenie reklám – v prípade systému INRES nie je potrebné čakať na naplnenie remarketingové zoznamu (ako to poznáme napríklad z Google AdWords).

 

Možnosť inzercie produktov zo segmentu zdravotníctva, alkoholických výrobkov a pod. – teda produktov, ktoré je v mnohých prípadoch obtiažne použiť na inzerciu, predovšetkým v systéme Google AdWords.

 

Možnosť personalizácie banerov v prípade dynamického remarketingu – šablónu je možné veľmi jednoducho prispôsobiť potrebám inzerenta (logo, korporátne farby alebo prvky).  

 

Umiestnenie reklám na transparentných weboch s vysokou návštevnosťou – reklama sa zobrazuje na najväčších slovenských weboch, ako napríklad Sme.sk, Joj.sk, Topky.sk, Funradio.sk, Markiza.sk, Pluska.sk, Aktualne.sk a iné.

 

Unikátne rozmery reklamy – INRES ponúka možnosť využiť rozmer 990x315 px, ktorý je svojou plochou väčší až o 30% ako najväčší rozmer v Google AdWords alebo iných RTB platformách.

 

Zapojené médiá

Obrázok 1 Zapojené médiá

 

Ak by sme pripojili vlastné postrehy a skúsenosti z doterajšieho používania reklamného systému INRES, môžeme hovoriť o čosi vyššej miere prekliku (CTR) vďaka väčším rozmerom reklamy a možnosti relevantného zacielenia na užívateľov. V prípade ceny za kliknutie (CPC) môžeme hovoriť o porovnateľných hodnotách ako napríklad v prípade systému AdWords. 

Ukážka dynamického remarketingu

Obrázok 2 Ukážka šablóny pre dynamický remarketing

 

 

Ukážka inzercie prostredníctvom INRES
Obrázok 3 Ukážka inzercie prostredníctvom INRES

 

Tak čo, ste pripravený zapojiť INRES do svojho marketingového mixu? Kontaktujte nás, radi poradíme :)certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
Google Ads Qualified Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK