23.04.2018 | Lukáš Kotrady | Komentáre:0

PPC kampane: činnosti potrebné pred spustením

Vytvoreniu PPC kampaní vo vyhľadávacej sieti Google predchádzajú určité činnosti, ktoré majú zhodnotiť, či kampane budú mať prínos. Preto je potrebné dbať na dôkladné analýzy ešte pred samotným spustením kampaní. O aké konkrétne činnosti ide sa dočítate v tomto článku.

 

Komunikácia s klientom

Zisťovanie obchodných cieľov
Klient má svoje požiadavky. Väčšina klientov má detailnú predstavu, ktoré produkty, služby a podstránky, chcú propagovať. Prvotná komunikácia s klientom musí byť naozaj dôkladná. Marketér potrebuje vedieť o biznise svojho klienta čo najviac informácií.

Je potrebné poznať: hlavné konkurenčné výhody, podstránky ktoré budú propagované, typického cieľového zákazníka, obchodnú maržu, maximálny mesačný rozpočet na kampane, najpredávanejšie produkty z minulosti, skúsenosti s reklamnými kampaňami z minulosti,  špecifikácie produktov, tie najpodstatnejšie informácie o produktoch.

Čím bude mať marketér konkrétnejšie informácie, tým lepšie pre naplnenie obchodných cieľov zákazníka.

 

Prieskum trhu

Stáva sa, že informácie inzerenta o trhu sa rozchádzajú s reálnou situáciou. Inzerent chce propagovať určitý produkt, no PPC špecialista pri dôkladnom prieskume trhu zistí, že daný produkt nemá potenciál uplatnenia na trhu.

Môžu nastať situácie:

Na trhu je vysoká konkurencia a konkurenčné výhody už nemusia byť dostatočné. Tu pomôže naozaj detailná analýza konkurencie. Hľadanie drobných rozdielov, ktoré môžu byť rozhodujúce pre zákazníka v jeho rozhodovaní pri nákupe. Koniec koncov, od konkurencie sa vždy dá niečo odkukať.

Kľúčové slová majú nedostatočný objem vyhľadávania. Nato, aby sa reklama vôbec zobrazila v platenej zložke vyhľadávania Google, je potrebné mať minimálne 10 vyhľadávaní do mesiaca na dané kľúčové slovo. Tu môže pomôcť jediná vec – analýza kľúčových slov.

Analýza trhu
Kvalitnou analýzou kľúčových slov je možné zistiť objem vyhľadávania pre kľúčové slovo v daných mesiacoch, mieru konkurencie a odporúčanú cenu za klik pri PPC kampaní. Cena za klik je len orientačná.

 

Analýza web stránky

Toto odporúčanie môže dnes znieť ako klišé. V praxi sa stretávame s web stránkami, ktorých usporiadanie je skôr chaotické ako logické.  Zákazníkovi netreba klásť polená pod nohy pri jeho prezeraní webu a v konečnom dôsledku pri nákupe.

Je dobré mať na web stránke prehľadné a jednoduché menu spolu s rozumne usporiadanými filtrami, ktoré sú samozrejme funkčné. Veľmi často sa stáva, že ak aj sú filtre na webe, nefungujú tak ako majú, alebo vôbec.

Správnou implementáciou filtrov viete pomôcť zákazníkovi v nákupe, ale aj samotnému PPC špecialistovi. Ten bude mať lepšie možnosti na užšie zacielenie reklamy.

Filtre môžu obsahovať rôzne premenné od farieb, veľkosti a podobne. Výber filtrov záleží od sortimentu tovaru alebo ponúkaných služieb. Filtre by mali nájsť určitú skupinu produktov, ktoré sú svojimi vlastnosťami špecifické.

Možnosť, ako uľahčiť život užívateľovi na webe a tak isto aj prácu PPC špecialistu je vyhľadávanie na webe. Napomôcť môže aj nápoveda hľadaného výrazu alebo priamo s obrázkom produktu.

Vyhľadávanie na webe
Pomôcť môže kvalitná UX analýza web stránky, ktorá odhalí nedostatky webu. Pri tejto analýze sa zisťujú rôzne prekážky v nákupnom procese zákazníka, prvky, ktoré je potrebne doplniť, alebo odstrániť.

 

Návrh štruktúry kampaní

Kampane musia mať hlavu a pätu, hlavne z dôvodu, aby každá jedná kampaň bola zameraná na určitý ciel, kategóriu, podkategóriu alebo určitú skupinu produktov/služieb. Pri štruktúre kampaní je treba dbať  na prehľadnosť.

Prehľadnosť pomôže pri orientácií sa v účte, pri samotnej optimalizácií a zmenám v účte Adwords.

Pri návrhu štruktúry kampaní vychádza PPC špecialista: z potrieb klienta, analýzy trhu, štruktúry web stránky, určeného rozpočtu.

 

Aké metriky budú vyhodnocované

Vyhodnocovanie metrík úzko súvisí s obchodným cieľom.

Sledovanými metrikami môžu byť: dokončená transakcia, návšteva podstránky, pobudnutie na stránke určitý čas, stiahnuté materiály z webu, odoslanie kontaktného formulára, preskrolovanie sa do určitej časti webu a ďalšie špecifické ciele.

 

Čo prinesie klientovi kvalitná analýza ešte pred spustením kampaní?

Klient si môže byť istý, že jeho kampane sú vytvárané na základe kvalitných dát a sú vytvorené na základe reálnej situácie na trhu. Pri kombinácií potrieb klienta a stavu na trhu vzniknú reklamné kampane, ktoré môžu priniesť zaujímavý zisk, možno aj nad očakávania.

Ak chcete, aby vaše reklamné kampane dostali kvalitnú analýzu ešte pred spustením a následnú odbornú starostlivosť počas trvania kapaní, tak si vyžiadajte bezplatnú konzultáciu. Táto konzultácia je nezáväzná a neviaže vás k ničomu.

Využite bezplatnú konzultáciu.

 certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
Google Ads Qualified Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK