13.03.2018 | Daniel Špendla | Komentáre:0

Ako správne vybrať smart bidding stratégiu

Rok 2018 sa nesie v znamení automatizácie, preto treba automatizovať aj bidding. Predstavíme si stratégie bidovania zamerané na konverzie a návratnosť investícií. Kedy ich využiť, aby boli skutočne „smart“? V tomto článku ti pomôžem zvoliť najvhodnejšiu stratégiu pre kampane. Ešte predtým vždy skontroluj, aké konverzie v AdWords máš pridané do stĺpca konverzií. Smart bidding stratégie sú optimalizované voči akejkoľvek konverzií zahrnutej v stĺpci konverzií.

 

Vylepšená cena za kliknutie (eCPC)

Stratégia, ktorá by mala byť využívaná najmä pre novo spustené kampane. Jej cieľom je maximalizovanie efektivity manuálnej CPC. Je jediná zo smart bidding stratégií, ktorá ponecháva kontrolu nad bidmi. Automaticky ich zvyšuje alebo znižuje na základe pravdepodobnosti, s akou môže dôjsť ku konverzii. Na správne fungovanie potrebuje minimálne 15 konverzií za mesiac. Pri nedostatočnom objeme konverzií bidy neupravuje. Funguje ako manuálna CPC. Pri tejto stratégií je vhodné využívať úpravy bidov pre publiká. Bidy pre lokality a čas nemusia byť upravované. Nezabudni, že eCPC nerozlišuje rozdielne miery konverzie naprieč zariadeniami. Jej výhodou je tiež kompatibilita s väčšinou bidovacích nástrojov tretích strán.

 

Maximalizácia konverzií

Ako už z názvu vyplýva, má za cieľ vyťažiť maximum konverzií v rámci daného rozpočtu. Snaží sa využiť maximum denného rozpočtu. Na správne fungovanie treba tiež minimálne 15 konverzií za mesiac. Je ideálna pre kampane s obmedzeným rozpočtom, a bez určenej konkrétnej CPA. Vyhodnocuje signály na základe správania používateľov. Algoritmus sa neustále učí a zdokonaľuje. Ignoruje všetky úpravy bidov s výnimkou -100% úpravy bidu pre zariadenia. Pozor na sledovanie viacerých konverzií s veľkým rozdielom hodnôt. Táto stratégia sa snaží doručiť maximum konverzií bez ohľadu na ich hodnotu.

 

Výpočet bidu pri maximalizácii konverzií(zdroj: support.google.com)

 

Cieľová cena za akvizíciu (tCPA)

Cieľom tejto stratégie je doručiť čo najviac konverzií pri stanovenej cene za konverziu. Na rozdiel od maximalizácie konverzií je vhodná pre kampane s neobmedzeným rozpočtom.  Používaj ju len pri kampaniach, ktoré zaznamenali minimálne 30 konverzií za mesiac. Ignoruje úpravy bidov pre publiká. Pri ostatných úpravách akceptuje iba -100% úpravy s výnimkou zariadení. Úpravy bidov na zariadenia upravujú hodnotu CPA. Ak je teda stanovená CPA 10 €, a úprava bidov pre mobily bude 20%, CPA pre mobily bude 12 €.

 

Výpočet bidu pri tCPA(zdroj: support.google.com)

 

Cieľová návratnosť investícií do reklamy (tROAS)

Stratégia zameraná na dosahovanie maximálneho množstva konverzií pri zohľadnení cieľovej návratnosti investícií do reklamy. Je možné ju použiť len vtedy, ak je meraná hodnota konverzií. Na správne fungovanie potrebuje minimálne 30 konverzií za mesiac v prípade kampaní pre vyhľadávaciu sieť, a 50 konverzií pre shopping kampane. Optimálny počet konverzií však začína na čísle 100. Podobne ako maximalizácia konverzií ignoruje všetky úpravy bidov s výnimkou -100% úprav pre zariadenia.

 

Výpočet bidu pri tROAS​(zdroj: support.google.com)

 

Pri tCPA a tROAS nastáva po spustení fáza učenia. Počas nej môžeš zaznamenať kolísanie výkonnosti. Miera kolísania a dĺžka fázy učenia závisí od počtu konverzií. Pri minimálnom počte konverzií môžeš očakávať väčšie výkyvy a fáza učenia bude trvať 2 až 3 týždne. Pri vysokom počte konverzií (500+) sa fáza učenia skracuje na 24 až 72 hodín. Rovnako aj miera kolísania je minimálna. Počas fázy učenia nezasahuj do nastavení kampane.

 

TIP

Nechaj si poradiť priamo v AdWords. Záložka Príležitosti v novom rozhraní dokáže celkom úspešne identifikovať kampane vhodné na spustenie smart biddingu.

 

Stále nevieš, ktorú stratégiu zvoliť? Prečítaj si viac o smart biddingu vo vyhľadávacej a v obsahovej sieti, prípadne sa poraď priamo s nami.certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
Google Ads Qualified Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK