04.04.2018 | Lukáš Kotrady | Komentáre:0

Koľko stojí reklama na Google

Medzi veľmi obľúbené médium patrí reklama na Google. Keďže na Slovensku má najväčší trhový podiel vyhľadávač Google, práve tu sa naskytuje priestor pre propagovanie svojho reklamného posolstva. Otázkou je cena propagácie.  Medzi obľúbené a veľmi často využívané formáty reklamy na internete patrí hlavne PPC reklama. Práve cenou PPC reklamy sa bude tento článok zaoberať.

Cena za klik vo vyhľadávacej sieti Google (PPC)

Ceny sa pohybujú na rôznych úrovniach. Môže to byť len 0,10 € za klik a niekedy môže byť táto cena aj dvojnásobná. Samozrejme, že existujú aj výnimky, kedy sa pri niektorých kľúčových slovách pohybuje cena za jedno kliknutie aj na úrovni 0,50 € a viac. Cena sa vždy počíta na základe kľúčového slova, alebo skupiny kľúčových slov tzv. long tailov.

Od čoho závisí cena za kliknutie

adwords aukcia
 

Prvým kritériom je konkurencia, ktorá inzeruje na dané kľúčové slovo. Čím je vyššia konkurencia na kľúčové slovo, tým je cena za kliknutie vyššia. Ceny za kliknutia podliehajú aukcii zo strany Google Adwords, ktorý zapojí reklamu do akčného systému.

 

Príklad kľúčových slov a ceny za kliky:

Detský bicykel – konkurencia vysoká odporúčaná cena za klik 0,23 € priemerný objem vyhľadávaní za mesiac 1 800

Hypotéka – konkurencia vysoká, cena za klik 0,87 € pri priemernom objeme vyhľadávaní 3 600

Prípravky na chudnutie – konkurencia stredná, cena za klik 0,29 €, priemerný objem vyhľadávania za mesiac 480

Tieto údaje boli čerpané zo služby Google Adwordds a nástroja plánovač kľúčových slov.

 

Podľa viacerých prieskumov na Slovensku ľudia najčastejšie nakupujú: počítače, mobily, elektrospotrebiče pre domácnosti, kozmetiku, oblečenie.

Pre inzerenta to znamená, že pri týchto produktoch bude vysoká konkurencie, teda aj cena za klik na reklamu vo vyhľadávaní bude vyššia aj nad rámec odporúčanej z plánovača kľúčových slov.

Naopak pri kľúčových slovách s nízkou konkurenciou môžu byť ceny za kliknutie aj nižšie ako je odporúčaná.

 

Najvyššia ponuka nie vždy vyhráva

Nie je pravidlom, že ten, kto ponúkne najviac bude v platenom vyhľadávaní na vyššej pozícií. Medzi prvými štyrmi výsledkami plateného vyhľadávania sa na prvom alebo druhom mieste môže zobraziť aj inzerent, ktorý v aukcii na dané kľúčové slovo neponúkol najviac.

 

Rozhoduje skóre kvality

skóre kvality google

Google vyvinul hodnotiaci systém, ktorý hodnotí jednotlivých inzerentov a ich weby podľa niekoľkých kritérií, ktoré sú:

- Relevancia kľúčových slov k propagovanej stránke/podstránke,

- rýchlosť načítania webu,

- pravdepodobnosť kliknutí zo strany užívateľov podľa Google,

- historické skúsenosti so vstupnou stránkou (miera okamžitých odchodov, priemerný čas strávený na stránke a pod.).

Google pri metrike skóre kvality „boduje inzerentov“ na stupnici od 1 do 10. Ak má inzerent 7/10, tak táto reklama je vysoko relevantná pre Google aj pre užívateľov.

 

Počítajte s cenami služieb digitálnych marketingových agentúr

Ako prvé treba počítať s nastavením kampaní. Táto suma samozrejme nie je fixná, záleží od rozsahu kampaní, veľkosti web stránky, propagovaných podstránok, počtu produktov.

Cena sa pohybuje podľa odhadovaného času potrebného na nastavenie kampaní. Väčšinou digitálne marketingové agentúry na Slovensku majú pevne stanovenú hodinovú cenu práce. Môže to byť od 25 € až po 50 € za hodinu práce. Samozrejme, ako vždy sú aj výnimky, kedy si agentúry účtujú aj viac.

Ďalšou položkou je kredit, teda rozpočet na kampaň zvyčajne sa určuje na jeden mesiac. Tento kredit si vo väčšine prípadov nabíja inzerent (klient) sám do svojho adwords účtu.

Mesačná správa, teda služba, ktorá je vyčíslená na počet hodín v mesiaci, ktoré si klient zaplatí, aby sa digitálna marketingová agentúra postarala o správne fungovanie a rentabilitu kampaní. Táto suma je znova vynásobená počtom predplatených hodín a fixnou hodinovou cenou práce.

 

Prečo využiť služby digitálnej marketingovej agentúry

digitálna marketingová agentúra

V prvom rade digitálna marketingová agentúra zamestnáva certifikovaných a  odborne pripravených zamestnancov, ktorí majú za sebou skúsenosti s väčším počtom projektov.

Klient má k dispozícií celý tým odborníkov. Každý zo zamestnancov má užšiu špecializáciu, teda správa kampane sa vždy dostane do rúk toho najpovolanejšieho zamestnanca.

Marketingová agentúra na otázky reaguje rýchlo. Zamestnanci poskytujú odbornú konzultáciu, ktorá posunie biznis vpred. Spolu s odbornosťou je zaručená aktuálnosť a čerstvosť informácií. Agentúry na Slovensku majú lepší prístup k aktuálnym informáciám priamo od spoločnosti Google, ktorá pravidelne takéto informácie zasiela.

 

Modelový príklad na záver

Rozhodli ste sa, že budete svoj eshop s oblečením budete propagovať vo vyhľadávacej sieti.

Mesačný rozpočet (kredit) – 600 €

Nastavenie kampane – 250 € - teda 5 hodín práce, cena za hodinu práce zo strany agentúry je 50 €.

Mesačná správa 6 hodín – 6 x 50 € =300 €

Mesačná suma vrátane nastavenia: 1150 €

V nasledujúci mesiac klient zaplatí: kredit + mesačnú správu – teda 900 €.

 

Chcete vedieť koľko stojí rekalama na Váš web? Požiadajte o nezávaznú konzultáciu.certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
Google Ads Qualified Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK