Maxinaradie.sk 
Prípadová štúdia

Zadanie klienta

Klientova požiadavka bola zameraná na optimalizáciu hodnoty PNO (podiel nákladov na obrate). V období pred našou spoluprácou sa pohybovala táto hodnota na úrovni, pri ktorej boli kampane AdWords stratové. Požiadavka bola preto jasná – dosiahnutie čo najvyšších výnosov pri zachovaní nákladov podľa stanovenej hranice PNO.

Po vzájomnej dohode sme si stanovili hornú hranicu PNO na 5%, čo v preklade znamená, že za 50 € musíme získať najmenej 1 000 €. Suma výnosov je v tomto prípade očistená o DPH. Prioritou sa tak stalo navýšenie obratov a optimalizácia nákladov.

Riešenie

Do kampaní sme zapojili produktové a produktovo-skupinové kampane, prostredníctvom ktorých sme vytvorili reklamy na jednotlivé produkty či skupiny produktov. Do textových reklám sme uvádzali i cenu daného produktu, takže ju užívateľ mohol vidieť i bez toho, aby klikol na reklamu. Aktuálnosť cien sme zabezpečili prepojením reklám s produktovým katalógom (feedom), ktorý obsahoval vždy aktuálne informácie o inzerovaných produktoch. Takéto reklamy nám pomáhali sofistikovane oslovovať užívateľov, ktorí sa nachádzali už v pokročilom nákupnom procese.

Okrem toho sme sa zamerali na optimalizáciu dynamického remarketingu, ktorý vykazoval nepriaznivú hodnotu PNO i napriek tomu, že tvoril silný predajný kanál. Na základe testovania a analýzy dát sme sa rozhodli skrátiť dĺžku držania súborov cookies, čím sme značným spôsobom znížili náklady a optimalizovali tak hodnotu PNO.

Výsledky

V medziročnom porovnaní sa nám podarilo dosiahnuť výrazný nárast tržieb pri poklese hodnoty PNO pod požadovanú hranicu. Optimalizácia kampaní mala tiež priaznivý dopad na priemernú cenu za kliknutie, ktorá medziročne klesla až o 72%.

Sme kvalifikovaný tím

certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK