Insportline 
Prípadová štúdia

Zadanie klienta

Klient prišiel s cieľom optimalizovať PNO (podiel nákladov na obrate) pod 10%, keďže sa v období pred našou spoluprácou pohybovalo na úrovni 15%. Cieľom teda bolo získať prostredníctvom Adwords čo najväčšie výnosy, avšak pri zachovaní nákladov podľa stanovenej hranice PNO. To znamená, ak získame výnosy v hodnote 1 000€, nemôže nás inzercia stáť viac ako 100€, pričom suma výnosov je už očistená o DPH. Prioritami sa tak stalo navýšenie obratov a optimalizácia nákladov.

Riešenie

Začali sme kompletnou prestavbou kampaní. Keďže tie pôvodné neboli detailne rozčlenené a jednotlivé reklamné skupiny boli až príliš široko zamerané. Nami vytvorené kampane a reklamné skupiny boli užšie zamerané, čo nám pomohlo vytvoriť relevantnejšie reklamy. Kľúčové slová získali lepšie skóre kvality a tak sme si mohli dovoliť nižšie ceny za prekliky. Odrzkadlilo sa to aj na vyšších výnosoch, keďže užívatelia boli po kliknutí na reklamu smerovaný na stránky, ktoré obsahovali presne to, čo hľadali.

Po vytvorení kampaní sme pokračovali s ich optimalizáciou. Kontrolovali sme vyhľadávacie dopyty, vylučovali nerelevantné kľúčové slová a pridávali nové kľúčové slová. Aktuálne máme 263 kampaní a viac ako 40 000 kľúčových slov. Dôležitá bola aj práca s cenami. Snažili sme sa najmä posilniť najvýkonnejšie kampane a utlmiť tie menej výkonné, aby sme zbytočne neutrácali prostriedky na slová s nedostatočným výkonom.

Výsledky

Počas našej spolupráce v mesiach jún až november sa nám medziročne podarilo zvýšiť výnosy o 60,71% pričom náklady na inzerciu stúpli iba o 24,64%. Podarilo sa nám taktiež znížiť PNO o 22,44% a udržať ho hlboko pod klientom stanovenou hranicou.

Sme kvalifikovaný tím

certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
Google Ads Qualified Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK