CK Slniečko 
Prípadová štúdia

Zadanie klienta

Prioritnou požiadavkou klienta bolo výraznejšie online promovanie prostredníctvom Google Ads platformy, "ruka v ruke" s podporou a navýšením ePredajov oddychových pobytov. Dôležitým bodom však bola aj propagácia a pokrytie ostatných online kanálov za účelom budovania povedomia, stability na trhu a viditeľnosti.

Našou výzvou sa stalo vytvorenie výkonnostných kampaní za účelom zvýšenia počtu konverzií za nižšiu cenu z pohľadu podielu nákladov na obrate. 
 

Riešenie

Po dôkladnej analýze pôvodných kampaní, “recherche" hľadaných výrazov a existujúcej konkurencie sme vytvorili nové kampane. Rozčlenenie prebehlo na základe kategórií ponúkaných produktov/zájazdov na webe, no hlavne detailnej špecifikácii klienta. Vďaka preddefinovanej a precíznej štruktúre sme vytvorili unikátne cielené reklamné texty. Používatelia tak po kliknutí na reklamu našli presne to, čo hľadali. Kľúčové slová získali lepšie skóre kvality a relevanciu, to všetko za nižšiu cenu kliku, čím bol mesačný rozpočet efektívne alokovaný. V rámci ďalších online marketingových stratégií sme nasadili dynamický remarketing a začali plne využívať automatický nástroj ponúkanie cien tzv. Smart Bidding

Správnou optimalizáciou kampaní a časovaním sezónneho promovania sme naplnili očakávania a ciele klienta. Treba podotknúť, že v čase vzájomnej spolupráce sme okrem iného zabezpečili aj plynulý prechod starého webu Detskerekreacie.sk na novú doménu, kde sa nám podarilo zachovať nielen pozície a návštevnosť, ale aj celkovú výkonosť kampaní.

Výsledky

Porovnávané obdobie Google Ads kampaní: 01.09.2016 – 31.07.2017 vs 01.09.2017 – 31.07.2018.

Sme kvalifikovaný tím

certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK