10.03.2015 | Miroslav Gregor | Komentáre:0

Anonymous už aj na Googli

Pravidelná kontrola všetkých AdWords kampaní a relevantná návštevnosť vašich stránok je našou každodennou samozrejmosťou. I napriek tomu sa niekedy stretávame so zaujímavými prípadmi, ktoré nám neraz skomplikujú našu prácu. No len „na oko“.

Posledný prípad bol anonymný. Prečo anonymný? Pri optimalizácii kampaní v obsahovej sieti sme si všimli enormné množstvo zobrazení a kliknutí z „anonymous.google“. Tak sme pátrali. Čo si pod týmto pojmom predstaviť?

Ako nám už samotné slovo „anonymous“ prezrádza, ide o druh anonymity. Google totiž dovoľuje používateľom Google AdSense siete, aby pre inzerentov zostali v utajení. Nevieme teda, kde sú naše obsahové reklamy umiestnené. Jediný spôsob interpretácie dosahu takýchto reklám je čisto ekonomický a to z pohľadu minutého rozpočtu.

Jednou z hlavných nevýhod je fakt, že nevieme odhaliť, na základe akého kontextu sa naše reklamy zobrazujú. To má za následok znemožnenie akejkoľvek následnej optimalizácie obsahových reklám. Peniaze, ktoré sme zaplatili za kliknutia sa tak zdajú byť utratené zbytočne. A to je luxus, ktorý si nemôže dovoliť žiadna z agentúr.

Naše „anonymné“ starosti nám však môže uľahčiť ich vylúčenie. Spoločnosť PureClick v rámci vlastného výskumu vypracovala niekoľko bodov, s odôvodnením, prečo tak urobiť. Chceme platiť za reklamu, aj keď je nám užívateľova identita utajená?

Nech je jeho dôvod na schovávanie sa akýkoľvek, najmä v rámci budovania brandu je dôležité vedieť, kde sa naša reklama zobrazuje. Reklama na auto-moto doplnky zobrazovaná na stránkach venovaným ekologickej problematike, alebo detským hračkám nie je to pravé orechové. Podľa výsledkov PureClick výskumu až 71% klikov bola práca robotov a iba 6% klikov bolo platných a použiteľných. Zvyšné percentá predstavovali zdvojené linky alebo iné neplatné aktivity.

Kliknutia z anonymných zdrojov potrebuje máloktorý marketér. Pravdou síce je, že Google sa snaží zamedziť neplatným kliknutiam a peniaze z takýchto kliknutí vám vráti, no prevencia má omnoho vyššiu hodnotu. Je lepšie takejto situácii predísť a upratať si umiestnenia v obsahovej sieti. Pridajte si preto aj vy “anonymous.google” do vylučujúcich umiestnení a reklamy sa budú zobrazovať iba tam, kde identita už nie je záhadou.certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
Google Ads Qualified Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK